بلاگرز

تمامی اطلاعات, خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و بلاگرز هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد .
تولبار و نحوه استفاده از آن

تبلیغات

***

خیریه مهربانه

خیریه مهربانه

پست ثابت

همت 110

تبلیغات

همت 110


انتی بیوتیک های موثر در اسعال گوساله ها شیری

:: انتی بیوتیک های موثر در اسعال گوساله ها شیری
آنتی بیوتیک های موثر در اسهال گوساله ها ) قسمت سوم (در یک عفونت روده ای ، ایده آل این است که آنتی بیوتیک تجویزی برای مدت طولانی در لومن روده باقی بماند و به میزان ناچیزی جذب شود . در گوساله های مبتلا به اسهالی که علایم سیستمیک خفیفی از خود نشان می دهند می توان از آموکسی سیلین به میزان ۱۰ میلی گرم برای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت خوراکی هر ۱۲ ساعت یکبار به مدت سه روز استفاده کرد .آموکسی سیلین را می توان با شیر مخلوط نمود آین آنتی بیوتیک به میزان ۳۰ درصد از روده جذب می گردد . هر گاه آموکسی سیلین با دوزی برابر با ۷ میلی گرم برای هر کیلوگرم وزن بدن با شیر مخلوط شده و به حیوان خورانده شود غلظت بالایی از دارو در صفرا و روده باریک فراهم می گردد .اگر چه به هنگام درمان از طریق خوراکی سطح خونی آموکسی سیلین به۵/۰ میکروگرم در میلی لیتر می رسد ولی این سطح همواره پایین می باشد . با وجود اینکهدآموکسی سیلین در محلول های آب و الکترولیت بهتر از شیر حل می شود ولی مصرف خوراکی همزمان آن باشیر در فراهم زیستی آن تغییری ایجاد نمی نماید . جذب آموکسی سیلین در آندوتوکسمی ها احتمالا به دلیل کاهش تخلیه ای شیردان آهسته می شود چون آموکسی سیلین بیشتر از آمپی سیلین از مخاط روده جذب می شود . استفاده از آن در اسهال گوساله ها رایج تر می باشد . مطالعاتی که رد سطح مزرعه صورت پذیرفته و این دو آنتی بیوتیک را با هم مقایسه نمده تفاوت چندانی در پاسخ به درمان با هر یک از آنه مشاهده نشده است . در یک مطالعه آمپی سیلین و آموکسی سیلین را با دوزی برابر ۴۰۰ میلی گرم هر ۱۲ ساعت یکبار به صورتخوراکی در اختیار گوساله های اسهالی قرار دادند . موفقیت درمان برای بلوس آموکسی سیلین ۷۹ درصد و برای پودر آن ۸۰ درصد و برای بلوس آمپی سیلین ۶۵ درصد بود . مطالعات نشان داده است که سولفانامید ها برای درمان اسهال گوساله ها مفید نمی باشند .جنتامایسین با دوزی برابر ۵۰ میلی گرم برای هر راس گوساله هر ۱۲ ساعت یکبار به صورت خوراکی در گوساله های سالم به طور چشمگیری از تعداد کلی باسیل ها در مدفوع می کاهد . همچنین جنتامایسین با دوزی برابر ۴۰ تا ۵۰ میلی گرم هر ۱۲ ساعت یکبار به مدت سه روز قوام مدفوع را در اسهال های کلی باسیلی استحکام می بخشد . با وجود برخی خواص مفید درمانی جنتامایسین ولی آنرا برای درمان اسهال توصیه نمی نمایند ، چرا که آنتی بیوتیک هایی که برای اسهال مورد استفاده واقع می شوند باید هم در روده و هم در خون اثرات ضد میکروبی داشته باشند . جنتامایسین پس از استعمال خوراکی به سختی جذب می شود و پس از استعمال حتی به صورت خوراکی تا مدتی طولانی منع کشتار وجود دارد . علاوه بر این جنتامایسین انقباضات دستگاه گوارش را دچار وقفه مینماید و در اسهال هایی که حرکات روده دچار توقف شده اند آنرا تشدید می کند .فلوروکینولون هاآنتی بیوتیک های دیگری هستند که در اروپا وسیعا جهت درمان اسهال گوساله ها مورد استفاده قرار می گیرند .انروفلوکساسین به صورت خوراکی و تزریفی وماربوفلوکساسین به صورت خوراکی در درمان اسهال مورد استفاده واقع می شوند . در گوساله های اسهالی فاقد علائم سیستمیک استفاده ازآنتی بیوتیک ها جهت درمان اسهال توصیه نمی شود .

منبع : صبور خیر محمد زاده |انتی بیوتیک های موثر در اسعال گوساله ها شیری
برچسب ها :

نفخ

:: نفخ
 ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﯿﻤﺎﺭﯾﻬﺎﯼ ﮔﻮﺍﺭﺷﯽ ٬ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ . ﻭﺟﻮﺩ ﺑﺮﺧﯽ
ﺑﯿﻤﺎﺭﯾﻬﺎﯼ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺵ ﻭ ﯾﺎ ﻣﺼﺮﻑ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﺻﯽ ﺍﺯ ﮔﯿﺎﻫﺎﻥ
ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﻭﺯ ﻧﻔﺦ ﮔﺮﺩﺩ .
ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﻔﺦ ﺟﺰﺀ ﭼﻬﺎﺭﻣﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﯾﺠﺎﺩ
ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﺮﮒ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .
ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﯼ ﺭﻭﯼ 350 ﻫﺰﺍﺭ ﺭﺍﺱ ﮔﺎﻭ ﭘﺮﻭﺍﺭﯼ ﺩﺭ ﺍﯾﺎﻟﺖ ﮐﺎﺗﺮﺍﻧﺲ
ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺗﻠﻔﺎﺕ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﻧﻔﺦ ﺣﺪﻭﺩ 1/0 ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .
ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎ ٬ﺑﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﺷﯿﺮ ﺧﻮﺍﺭ٬ ﺍﺳﺐ ﻭ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ٬ﮔﺎﻭ ﺷﯿﺮﯼ ﻭ
ﭘﺮﻭﺍﺭﯼ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﻧﺪ .
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺎﻭ ﻣﻘﺎﻭﻡ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ . ﻧﻔﺦ ﺷﯿﺮ ﺩﺍﻥ ٬ﻧﻔﺦ
ﺷﮑﻤﺒﻪ ﻭ ﻧﻔﺦ ﺭﻭﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺭﺍﯾﺞ ﻧﻔﺦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﻧﻔﺦ
ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺣﺎﺩ٬ ﻧﯿﻤﻪ ﺣﺎﺩ٬ ﻣﺰﻣﻦ ﻭﺑﻪ ﻧﻔﺦ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﻭ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪﯼ ﮐﺮﺩ .
ﭘﺮﻭﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎﯼ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺑﺮﺧﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎﻥ ﻣﺜﻞ ﻟﮕﻮﻣﯿﻨﻮﺯﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﺭ
ﺳﯿﺘﻮ ﭘﻼﺳﻢ ﺑﺮﮒ ﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩﻧﺪ ٬ﺑﺎﻋﺚ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐﻔﯽ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭ ﺩﺭ ﻣﺤﯿﻂ
ﺷﮑﻤﺒﻪ ﺍﯼ ﻣﯿﺸﻮﺩ .
ﻭﺟﻮﺩ ﺍﯾﻦ ﮐﻒ ﺍﺯ ﺧﺮﻭﺝ ﮔﺎﺯ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﻋﻤﻞ ﺁﺭﻭﻍ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ٬ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻔﺦ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﯿﺸﻮﺩ .
ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮﺍﺩ ﻟﯿﭙﯿﺪﯼ ﮔﯿﺎﻫﺎﻥ ﻭ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﻭ ﻧﯿﺰ
ﻣﻮﮐﻮﭘﺮﻭﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎﯼ ﺑﺰﺍﻕ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺿﺪ ﮐﻔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎﺭ
ﺳﻄﺤﯽ ﻣﺎﯾﻌﺎﺕ ﺷﮑﻤﺒﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺿﺪ ﻧﻔﺦ ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .
ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻﯼ ﻏﺬﺍ ﺧﻮﺭﺩﻥ ٬ ﺭﻃﻮﺑﺖ ﻭ ﻧﻢ ﺩﺭ ﻏﺬﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺑﺮﻭﺯ
ﻧﻔﺦ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ . ﯾﻮﻧﺠﻪ ﺧﺸﮏ٬ ﻏﺬﺍﻫﺎﯼ ﻧﺮﻡ ﻭ ﺁﺳﯿﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﻧﯿﺰ
ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺪ ﻧﻔﺦ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐﻨﺪ .
ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺯﯾﺎﺩ ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮﻩ ﺩﺭ ﻏﺬﺍ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺑﺮﻭﺯ ﺍﺳﯿﺪﻭﺯ ﻭ ﮐﺎﺳﺘﻦ ﺍﺯ
ﺣﺮﮐﺎﺕ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺷﯽ ﺩﺭ ﺧﺮﻭﺝ ﮔﺎﺯ ﻭ ﻋﺒﻮﺭ ﻏﺬﺍ ﺍﺯ ﻣﺴﯿﺮ ﮔﻮﺍﺭﺷﯽ
ﺩﺭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻧﻔﺦ ﻣﻮﺛﺮ ﺍﺳﺖ .
ﺍﻧﺴﺪﺍﺩ ﻣﺮﯼ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﻓﺸﺎﺭ ﺧﺎﺭﺟﯽ ٬ﺍﻧﺴﺪﺍﺩ ﮐﺎﺭﺩﯾﺎ ٬ﺍﺧﺘﻼﻝ ﻋﺼﺐ ﻭﺍﮒ٬
ﻓﺘﻖ ﺩﯾﺎﻓﺮﺍﮔﻢ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻋﺪﻡ ﺧﺮﻭﺝ ﮔﺎﺯ ﺍﺯ ﻣﺤﯿﻂ ﺷﮑﻤﺒﻪ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .
ﺑﺰﺍﻕ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺵ ﺑﺎ ﮐﺎﺳﺘﻦ ﺍﺯ ﮐﺸﺶ ﺳﻄﺤﯽ ﻣﺎﯾﻊ ﺷﮑﻤﺒﻪ ﻭ ﺑﺎ
ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺑﺎﻓﺮﯼ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺩﻭ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺭﻗﺖ ﻣﺎﯾﻊ ﺷﮑﻤﺒﻪ ﺍﯼ ﻭ
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﯾﯽ ٬ ﺩﺭ ﮐﺎﺳﺘﻦ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺑﺮﻭﺯ ﻧﻔﺦ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ
ﺍﺯ ﺑﺮﻭﺯ ﺁﻥ ﻣﻮﺛﺮ ﺍﺳﺖ .
ﺍﺯ ﺑﯿﻤﺎﺭﯾﻬﺎﯼ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻏﯿﺮ ﮔﻮﺍﺭﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﺛﺮ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﺑﺮ ﺍﻋﺼﺎﺏ ﯾﺎ
ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺵ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﺯ ﺑﺮﻭﺯ ﻧﻔﺦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ٬ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﻫﺎﯼ
ﺳﻞ ﻭ ﮐﺰﺍﺯ ﺭﺍ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩ .
ﺩﺭ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺳﻞ ﻏﺪﺩ ﻟﻨﻔﺎﻭﯼ ﻣﺮﯼ ﻣﺘﻮﺭﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻓﺸﺎﺭ
ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺑﺮ ﻣﺮﯼ ﻣﺴﯿﺮ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﺴﺪﻭﺩ ﻣﯿﮑﻨﺪ .
ﺩﺭ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﮐﺰﺍﺯ ﺩﺭ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺩﺭ ﻋﺼﺐ ﻭ ﺍﮒ ﻋﻤﻞ
ﻧﺎﻭﺩﺍﻥ ﻣﺮﯼ ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯿﮕﺮﺩﺩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﺯ ﺑﺮﻭﺯ ﻧﻔﺦ ﻣﺰﻣﻦ ﺍﺳﺖ .
ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﯿﮑﺮﻭﺑﯽ ﺷﮑﻤﺒﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯼ ﻫﺎﯼ ﮐﭙﺴﻮﻝ ﺩﺍﺭ ﻭ ﭘﻠﯽ
ﺳﺎﮐﺎﺭﯾﺪﻫﺎﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﻭﺯﻧﻔﺦ ﻧﻘﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺩﺍﺭﻧﺪ .
ﻣﺮﺍﺗﻊ ﺟﻮﺍﻥ ﻭ ﺷﺎﺩﺍﺏ٬ ﻣﺮﺍﺗﻊ ﺍﻭﺭﻩ ﭘﺎﺷﯽ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﺯﯾﺎﺩ ﮔﻠﻮﮐﺰ
٬ﮐﻠﺴﯿﻢ ٬ ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﺯﯾﺎﺩ ﻧﯿﺘﺮﻭﮊﻥ ﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﺑﺮﻭﺯ ﻧﻔﺦ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
.
ﮐﻠﺴﯿﻢ ﺑﺎ ﺑﻮﻟﮑﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺳﺘﯿﻞ ﮐﻮﻟﯿﻦ ﻭ ﺷﻞ ﺷﺪﮔﯽ ﻋﻀﻼﺕ ﻭ ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ
ﺑﺎ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺷﻞ ﺷﺪﮔﯽ ﻋﻀﻼﺕ ﺷﮑﻤﺒﻪ ﺍﯼ ﺩﺭ ﺑﺮﻭﺯ ﻧﻔﺦ ﻣﻮﺛﺮ ﺍﺳﺖ .
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺕ ﻓﺮﺩﯼ ﺩﺍﻡ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺍﺛﺮ ﮊﻧﺘﯿﮏ ﺩﺍﻡ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺷﮑﻤﺒﻪ ﻭ
ﺣﺮﮐﺎﺕ ﺁﻥ ﻭ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﺮﻭﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎﯼ ﺑﺰﺍﻕ ﻭ ﻧﯿﺰ ﻋﺎﺩﺕ ﺑﻪ ﭼﺮﺍ ﻧﯿﺰ ﺍﺯ
ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﺛﺮ ﮔﺬﺍﺭﻧﺪ .
ﻣﺼﺮﻑ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﺻﯽ ﭼﻮﻥ ﻏﻼﺕ ﺟﻮﺍﻥ ٬ﮐﻠﻢ ٬ ﻧﺨﻮﺩ٬ﻟﻮﺑﯿﺎ٬
ﻟﮕﻮﻣﻬﺎ ﺷﺒﺪﺭﺳﻔﯿﺪ ﻭ ﻗﺮﻣﺰ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﺍﺳﺖ .
ﻋﻼﯾﻢ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻭ ﮐﺎﻟﺒﺪ ﮔﺸﺎﯾﯽ :
ﻟﯿﺲ ﺯﺩﻥ ﺑﻪ ﺷﮑﻢ ٬ ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ ﻣﺸﺨﺺ٬ ﺧﺎﺭﺝ ﮐﺮﺩﻥ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﺯ ﺩﻫﺎﻥ
٬ﺭﯾﺰﺵ ﺑﺰﺍﻕ ٬ ﺧﯿﺰ ﮐﯿﺸﻪ ﺑﯿﻀﻪ ﺍﺯ ﻋﻼﯾﻢ ﻇﺎﻫﺮﯼ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ
ﺍﺳﺖ . ﺩﺭ ﮐﺎﻟﺒﺪ ﮔﺸﺎﯾﯽ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻠﻒ ﺷﺪﻥ ﺩﺍﻡ ﭘﺮ ﺧﻮﻧﯽ ﮔﺮﻩ ﻫﺎﯼ
ﻟﻨﻔﺎﻭﯼ ﺳﺮ ﻭ ﮔﺮﺩﻥ ٬ ﭘﺮ ﺧﻮﻧﯽ ﺑﺨﺶ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﻨﻔﺲ ٬ﻧﺮﻣﯽ
ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺎ ٬ﭘﺮ ﺧﻮﻧﯽ ﻣﺨﺎﻁ ﺭﻭﺩﻩ ﻭ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﭘﺎﺭﮔﯽ ﺷﮑﻢ ﻭ
ﺩﯾﺎﻓﺮﺍﮔﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﯿﺸﻮﺩ . ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺮﮒ ﮐﻒ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ
ﻣﯿﺮﻭﺩ . ﻻﯾﻪ ﺷﺎﺧﯽ ﺷﮑﻤﺒﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺭﻗﻪ ﺍﯼ ﮐﻨﺪﻩ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻭ ﻣﺨﺎﻁ
ﺯﯾﺮ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﭘﺮ ﺧﻮﻥ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ . ﺩﺍﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﺛﺮ
ﻧﻔﺦ ﺯﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﺩ ﺑﻪ ﺯﻭﺩﯼ ﺗﻠﻒ ﻣﯿﺸﻮﺩ .
ﺩﺭﻣﺎﻥ :
ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺧﻔﯿﻒ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎﯼ ﺯﯾﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩ :
-1 ﺑﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﺗﮑﻪ ﺍﯼ ﭼﻮﺏ ﺩﺭ ﺩﻫﺎﻥ ﺗﺮﺷﺢ ﺑﺰﺍﻕ ﺭﺍ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﺮﺩ ﺩﻭ
ﺳﻤﺖ ﺍﯾﻦ ﭼﻮﺏ ﺍﺯ ﺩﻭﻃﺮﻑ ﻓﮏ ﻫﺎﯼ ﺩﺍﻡ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻃﻨﺎﺑﯽ
ﺑﻪ ﺳﺮ ﺩﺍﻡ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮﻭﺝ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﻠﻌﯿﺪﻩ ﻧﺸﻮﺩ .
-2 ﺍﺯ ﺟﻮﺵ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ 150 ﺗﺎ 200 ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﯾﮏ ﻟﯿﺘﺮ ﺁﺏ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺩﺍﻡ ﺧﻮﺭﺍﻧﯿﺪ .
-3 ﺍﺯ ﺭﻭﻏﻦ ﻫﺎﯼ ﻏﯿﺮ ﺳﻤﯽ ﻣﺜﻞ ﺭﻭﻏﻦ ﻫﺎﯼ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺩﺍﻡ ﺧﻮﺭﺍﻧﯿﺪﻩ
ﺷﻮﺩ .
-4ﮔﺎﺯ ﺭﺍ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺑﺪﻥ ﺩﺍﻡ ﺧﺎﺭﺝ ﮐﺮﺩ .
-5 ﺍﺯ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮﻟﻮﮔﺰﺍﻟﻮﻥ٬ l46 ﻭ .... ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﻮﺩ .
-6ﻣﺎﻟﯿﺪﻥ ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ ﺍﺯ ﺭﻭﻏﻦ ﻫﺎﯼ ﻏﯿﺮ ﺳﻤﯽ ﺑﺎ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮﯼ ﺩﺍﻡ ٬
ﺑﺎ ﻟﯿﺲ ﺯﺩﻥ ﺩﺍﻡ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻭ ﺍﺛﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﺭﺍ ﻣﯿﮕﺬﺍﺭﺩ .
-7 ﺍﺯ ﺭﻭﻏﻦ ﻫﺎ ﻭ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﯼ ﻓﻮﻕ ﺩﺭ ﺁﺑﺨﻮﺭﯼ ﻫﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩ . ‏(ﻣﻘﺪﺍﺭ
ﺭﻭﻏﻦ ﻫﺎﯼ ﮔﯿﺎﻫﯽ 240 ﺗﺎ 300 ﮔﺮﻡ ﺑﻪ ﺍﺯﺍﺀ ﻫﺮ ﺭﺍﺱ ﺩﺍﻡ ﻭ ﯾﺎ
%1 ﺣﺠﻢ ﺁﺑﺨﻮﺭﯼ‏)
-8 ﺍﺯ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺕ ﺿﺪ ﻧﻔﺦ ﺩﺭ ﭘﻠﺖ ﻫﺎﯼ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮔﺮﺩﺩ .
-9ﺍﺳﭙﺮﯼ ﺭﻭﻏﻦ ﻫﺎﯼ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﻋﻠﻒ ﻫﺎ ﻭ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺗﻊ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ . ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﺭﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﻏﻦ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺷﺴﺖ .
-10 ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺍﯾﻤﯽ ﺍﺯ ﺭﻭﻏﻦ ﻫﺎﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﯿﺮ ﺩﺍﻡ ﺍﺛﺮ ﮔﺬﺍﺭ
ﺑﺎﺷﺪ . ﺍﯾﻦ ﺭﻭﻏﻦ ﻫﺎ ﺑﺮﺟﺬﺏ ﺑﺘﺎﮐﺎﺭﻭﺗﻦ ﺍﺛﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺑﺘﺎ ﮐﺎﺭﻭﺗﻦ ﺩﺭ ﺷﯿﺮ ﻭ ﮐﺮﻩ ﮐﻢ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﻧﯿﺰ ﻣﺰﻩ ٬ﺑﻮ ﻭ ﻃﻌﻢ
ﺷﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .
ﺍﺯ ﺭﻭﻏﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺛﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏ ﺑﺮ ﻃﻌﻢ ﻭ ﺑﻮ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ
ﺭﻭﻏﻦ ﮐﺘﺎﻥ ٬ﺳﻮﯾﺎﻭ ﻣﺎﻫﯽ ﺭﺍ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩ . ﺭﻭﻏﻦ ﺑﺎﺩﺍﻡ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﻭ
ﺍﻣﻮﻟﺴﯿﻮﻥ ﭘﯿﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
ﻋﻠﺖ ﻣﺮﮒ ﺩﺭ ﺑﯿﻤﺎﺭﯾﻬﺎﯼ ﻧﻔﺦ
ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﺬﺏ ﮔﺎﺯﻫﺎﯼ ﺳﻤﯽ ﭼﻮﻥ h2s ﯾﺎ ﺁﻣﯿﻦ ﻫﺎﯼ ﺳﻤﯽ ﭼﻮﻥ
ﻫﯿﺴﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻋﻠﺖ ﻣﺮﮒ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﻭﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﺍﺯ
ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺛﺎﻧﻮﯼ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
ﻋﻠﺖ ﺍﺻﻠﯽ ﻣﺮﮒ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺗﻨﻔﺴﯽ - ﺧﻮﻧﯽ ﻭ ﻗﻠﺒﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ
ﺍﺗﺴﺎﻉ ﺷﮑﻤﺒﻪ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ . ﺩﺭ ﮔﺎﻭﻫﺎﯼ ﭘﺮﻭﺍﺭﯼ ﮐﻪ ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮﻩ
ﺯﯾﺎﺩﯼ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻭ ph ﻣﺤﯿﻂ ﺷﮑﻤﺒﻪ ﺍﯼ ﺍﺳﯿﺪﯼ ﺗﺮﯼ ﺩﺍﺭﻧﺪ
ﭘﺎﯾﺪﺍﺭﯼ ﮐﻒ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺳﺖ .
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭﯼ ﺩﺭ ph=6 ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﮔﺎﻭﻫﺎﯼ ﭘﺮﻭﺍﺭﯼ
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺕ ﭼﻬﺎﺭ ﺗﺎﯾﯽ ﺁﻣﻮﻧﯿﻮﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯿﺸﻮﺩ .
ﺑﺎ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮﺩﻥ %4 ﻧﻤﮏ ﺑﻪ ﺟﯿﺮﻩ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺍﻡ ﺭﺍ ﻭﺍﺩﺍﺭ ﺑﻪ
ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺁﺏ ﮐﺮﺩ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺧﺮﻭﺝ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺍﺯ ﺷﮑﻤﺒﻪ
ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ . ﻋﯿﺐ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻭﺯﻥ ﺩﺍﻡ ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .
ﺩﺍﻡ ﺭﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﯽ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﯾﮑﺒﺎﺭﻩ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﻏﺬﺍ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ .
ﮔﺎﻭ ﻣﺒﺘﻼ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻨﮓ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﺪﺍﺩﻩ ﻭ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﻧﺨﻮﺍﺑﺎﻧﯿﺪﻩ .
ﻧﮕﺎﻫﺪﺍﺭﯼ ﮔﺎﻭ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺳﺮﺍﺷﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﯼ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺮ ﺩﺍﻡ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ
ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺪﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﺩ ٬ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﺮﻭﺝ ﮔﺎﺯ ﺍﺯ ﺑﺪﻥ ﺩﺍﻡ ﺗﺴﺮﯾﻊ
ﻣﯿﮕﺮﺩﺩ .
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻔﺦ ﺩﺭ ﺷﯿﺮ ﺩﺍﻥ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﺷﯿﺮ ﺩﺍﻥ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ
ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﯿﺸﻮﺩ .
ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ ‏( ﻣﺤﻠﻮﻝ %37 ﻓﺮﻣﺎﻟﺪﺋﯿﺪ ‏)ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ %1ﺑﻪ ﻣﺎﯾﻌﺎﺕ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﯿﺮ ﺩﺭ ﻏﺬﺍﯼ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺑﺮﻩ ﻫﺎ ﺑﺮﻭﺯ ﻧﻔﺦ ﺷﮑﻤﺒﻪ ﺭﺍ
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﻭ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﺟﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮﻩ ﻫﺎ ﻧﺪﺍﺭﺩ .
ﻧﻔﺦ ﺷﮑﻤﺒﻪ ﺩﺭ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﻦ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ 5 ﻫﻔﺘﮕﯽ ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ
ﺍﯾﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﺷﮑﻤﺒﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﻮﺍﺯﯼ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺭﻭﺭﺩ ﺷﯿﺮ ﯾﺎ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ
ﺷﻮﻧﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﮑﻤﺒﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯼ ﻏﯿﺮ ﻫﻮﺍﺯﯼ ﺭﺍ ﺯﯾﺎﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻭ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﺗﺨﻤﯿﺮﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻔﺦ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﻧﺪ . ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﯿﺮ ﺑﺎ
ﺳﺮ ﭘﺴﺘﺎﻧﮏ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﻔﺦ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻧﺸﻮﺩ .
ﻣﻨﺒﻊ 2
ﻧﻔﺦ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺭﺍﻳﺞ ﻧﺸﺨﻮﺍﺭﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎ ،
ﺑﺮﻩ ﻫﺎﻱ ﺷﻴﺮﺧﻮﺍﺭ، ﺍﺳﺐ، ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ، ﮔﺎﻭ ﺷﻴﺮﻱ ﻭ ﭘﺮﻭﺍﺭﻱ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﻮﻧﺪ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺍﺯ ﮔﺎﻭ ﻭ ﮔﺎﻭﮔﻮﺷﺘﻲ ﺍﺯ ﮔﺎﻭ
ﺷﻴﺮﻱ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻭﺯ ﻧﻔﺦ ﻣﻘﺎﻭﻡ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ . ﺷﺪﺕ ﻧﻔﺦ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﻮﺩﻩ
‏( ﻋﻜﺲ 1 ‏) ﻭ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻬﻠﻚ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﻟﻲ ﺍﮔﺮ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺁﻥ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ
ﺯﻣﻴﻦ ﮔﻴﺮﻱ ﺷﺪﻥ ﮔﺎﻭ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﻖ ﺍﻓﺘﺪ، ﺩﺭﻣﺎﻥ ﮔﺎﻭ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .
ﺑﻌﻀﻲ ﻭﻗﺖ ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ 30 ﺩﻗﻴﻘﻪ ﻧﻔﺦ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﮔﺎﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮﮒ ﺩﺍﻡ ﻣﻲ
ﺷﻮﺩ . ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﺬﺏ ﮔﺎﻭﻫﺎﻱ ﺳﻤﻲ ﭼﻮﻥ H2S ﻳﺎ ﺁﻣﻴﻦ ﻫﺎﻱ ﺳﻤﻲ
ﭼﻮﻥ ﻫﻴﺴﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻋﻠﺖ ﻣﺮﮒ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﻭﻟﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ
ﺍﻳﻦ ﻫﺎ ﻋﻮﺍﻣﻠﻲ ﺛﺎﻧﻮﻱ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻋﻠﺖ ﺍﺻﻠﻲ ﻣﺮﮒ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ
ﺗﻨﻔﺴﻲ، ﺧﻮﻧﻲ ﻭ ﻗﻠﺒﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺍﺗﺴﺎﻉ ﺷﻜﻤﺒﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ .
ﺩﺭ ﮔﺎﻭﻫﺎﻱ ﭘﺮﻭﺍﺭﻱ ﻛﻪ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮﻩ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ pH
ﺷﻜﻤﺒﻪ ﺍﺳﻴﺪﻱ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﻛﻒ ﺑﻴﺸﺘﺮﺍﺳﺖ . ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﺩﺭ pH = 6 ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻉ ﻭ ﺧﻄﺮ ﺑﺎﻻﻱ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺑﺮﻭﺯ ﺁﻥ
ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮﻱ ﻛﻨﻴﻢ . ﺑﺪﻳﻦ ﻋﻠﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻲ
ﭘﺮﺩﺍﺯﻳﻢ :
ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ، ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﺴﺘﻦ ﻳﻚ ﺭﻭﺵ ﺧﺎﺹ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ . ﻛﻼً
ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﻓﺼﻞ ﺑﺮﻭﺯ ﻧﻔﺦ ‏( ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎﺭ ‏) ﺑﺎﻳﺪ
ﻧﻜﺎﺕ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺷﺖ .
1 . ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺩﺍﻡ ﻭ ﻣﺮﺗﻊ 2 . ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﺿﺪ ﻧﻔﺦ .
1 . ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺩﺍﻡ ﻭ ﻣﺮﺗﻊ
ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺑﺮﻭﺯ ﻧﻔﺦ ﺑﻜﺎﺭ ﺑﺴﺘﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﻫﻢ
ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻡ ﻭ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺮﺗﻊ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺩﺍﻡ
ﺍﻏﻠﺐ ﻧﻔﺦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﺮﺧﻮﺭﻱ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ . ﻟﺬﺍ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﺎﻭ
ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺭﺍﻫﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺭﺍ ﺩﺍﺩ . ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ
ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﮔﺎﻭ ﺑﻪ ﭼﺮﺍﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺩﺍﺩﻥ ﻳﻮﻧﺠﻪ ﺧﺸﻚ ﺑﻪ ﺩﺍﻡ ﺍﺷﺘﻬﺎﻳﺶ
ﺭﺍ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺍﺩ ﻭ2 ﺗﺎ 3 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺩﻗﺖ ﺩﺍﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﻤﻮﺩ ﺗﺎ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﻔﺦ ﺩﺭ ﺩﺍﻡ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭼﺮﺍﮔﺎﻩ
ﺧﺎﺭﺝ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ . ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻣﻜﺎﻥ، ﺩﺍﻡ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﭼﺮﺍﮔﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻋﻠﻒ ﻫﺎﻱ
ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﺯﻳﺮﺍ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺤﺮﻙ ﻧﻔﺦ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺷﺒﺪﺭ، ﺧﻄﺮ ﺍﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﻔﺦ ﺭﺍ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﺩﺭ ﺿﻤﻦ ﺷﺒﺪﺭ ﮔﻞ ﺩﺍﺩﻩ
ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺷﺒﺪﺭ ﺗﺎﺯﻩ ﺭﺳﺘﻪ ﺍﺳﺖ .
ﺩﻳﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﮔﺎﻭﻫﺎﻱ ﻣﺴﻦ ﺗﺮﺭﻓﺘﺎﺭ ﺗﻌﻠﻴﻒ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺍﻱ ﺑﻬﺘﺮﻱ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﮔﺎﻭﻫﺎﻱ ﺟﻮﺍﻥ ﺗﺮ ﺩﺍﺭﻧﺪ . ﻋﻠﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺎﻭﻫﺎ ﻃﻲ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ
ﺗﺪﺭﻳﺞ ﻳﺎﺩ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻧﻔﺦ ﻭ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻲ ﺧﻮﺩ ﻣﻘﺪﺍﺭ
ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺭﺍ ﻣﺘﻌﺎﺩﻝ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .
ﻣﺮﺗﻊ
- ﺍﮔﺮ ﻣﺮﺗﻌﻲ ﺣﺎﻭﻱ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ 50 ﺩﺭﺻﺪ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻔﺦ
ﺍﺻﻼً ﺑﺮﻭﺯ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ ﺭﺥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ . ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺗﻌﻲ
ﺑﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺑﺎﻟﻎ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ 30 ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺷﺒﺪﺭ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺑﺮﻭﺯ ﻧﻔﺦ ﻛﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺍﮔﺮ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻟﮕﻮﻣﻴﻨﻪ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﺮﺗﻌﻲ ﺭﺍ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺩﻫﻨﺪ
ﺳﺒﺐ ﻛﻨﺪﻱ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺍﻡ
ﻫﺎ ﺭﺍ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﻭﺯ ﻧﻔﺦ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ . ﮔﺎﻭﻫﺎ ﺗﻤﺎﻳﻞ
ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﻧﻮﺭﺳﺘﻪ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻟﮕﻮﻣﻴﻨﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﺳﺎﺯ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪ . ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﻱ ﺑﻬﺎﺭ ﻋﻠﻮﻓﺔ ﺷﺎﺩﺍﺏ ﻭ
ﺧﻴﻠﻲ ﺗﺎﺯﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺸﻮﺩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﺪﺗﻲ
ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﺗﺎ ﺁﺏ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺍﻡ
ﺑﺨﻮﺭﺍﻧﻴﺪ .
ﻓﻘﻂ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﺮﺍﺗﻊ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻧﻔﺦ ﮔﺎﻭ ﻧﻜﺘﻪ
ﻛﺮﺩ . ﺭﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﻻﻱ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺮﻭﺯ ﻧﻔﺦ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ . ﺩﺍﻣﭙﺮﻭﺭﺍﻥ ﻣﻲ
ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺒﻨﻢ ﺭﻭﻱ ﮔﻴﺎﻩ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺷﻴﻮﻉ ﻧﻔﺦ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ . ﻟﺬﺍ
ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺩﺍﻡ ﻫﺎ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﻳﺦ ﺯﺩﻩ، ﺧﻴﺲ ﻭ ﻣﺮﻃﻮﺏ ‏( ﺗﺎﺯﻩ ﭼﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ‏)
ﻧﺪﻫﻴﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺗﺎﺯﻩ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺁﺏ ﻧﺨﻮﺭﺍﻧﻴﺪ . ﺩﺭ ﺿﻤﻦ
ﺍﻛﺜﺮﺍً ﺩﺭﺟﻪ ﺷﺪﺕ ﻧﻔﺦ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﻃﻮﻓﺎﻧﻲ ‏(ﺑﺎﺩﻱ ‏) ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ . ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﺭﺳﺎﻧﻴﺪﻥ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺧﺸﻚ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻮﻗﺘﻲ ﻣﻘﺪﺍﺭ
ﻓﻴﺒﺮ ﺧﻮﺭﺍﻙ، ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﻧﻔﺦ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺍﻡ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﻣﺤﺮﻙ ﻧﻔﺦ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺍﺩ . ﺯﻳﺮﺍ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺧﺸﻚ ﺳﺒﺐ ﺳﻴﺮ
ﺷﺪﻥ ﺩﺍﻡ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻣﻴﻞ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺼﺮﻑ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﻣﺤﺮﻙ ﻧﻔﺦ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ .
ﻋﻠﻮﻓﺔ ﺧﺸﻚ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻟﮕﻮﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬﺍﺭ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺯﻳﺎﺩ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺍﻡ ﺑﺮﺳﻨﺪ . ﺍﮔﺮ ﭼﻪ
ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﺒﺐ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﮔﺮﻱ ﻭ ﻏﺬﺍ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ، ﺗﺎﺛﻴﺮ
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺁﻥ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺍﺳﺖ . ‏( ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ‏) ﻭ ﺩﺍﻡ ﻫﺎ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺳﺒﺰ
ﺭﺍ ﺑﻪ ﻳﻮﻧﺠﻪ ﺧﺸﻚ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ ﻭﻟﻲ ﺩﺭ ﺑﻌﻀﻲ ﻣﺰﺍﺭﻉ ﺍﻧﺠﺎﻣﺶ
ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ .
ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﻜﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺩﺍﻡ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﻭ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ
‏( ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮﻩ‏) ﻧﻴﺰ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮﻩ ﺑﺎﻳﺪ
ﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺍﻡ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻣﺨﻠﻮﻁ
ﺷﺪﻥ ﻳﻜﻨﻮﺍﺧﺘﺶ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﺧﺸﺒﻲ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪﻳﻢ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺍﻡ
ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﻢ . ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺯﻳﺎﺩ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮﻩ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ
ﺑﺮﻭﺯ ﺍﺳﻴﺪﻭﺯ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺷﻲ، ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﺸﻜﻞ
ﺩﺭ ﺧﺮﻭﺝ ﮔﺎﺯ ﻭ ﻋﺒﻮﺭ ﻏﺬﺍ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﻔﺦ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ . ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﺧﺎﻃﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺍﻡ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺭﺍ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻳﻜﺒﺎﺭﻩ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺯﻳﺎﺩ
ﻏﺬﺍ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﺗﺎ ﭘﺮﺧﻮﺭﻱ ﻛﻨﺪ .
ﺑﻪ ﮔﺎﻭﻫﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺗﻊ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺪﺍﻭﻡ ﺭﺍﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭ
ﺣﺮﻛﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺷﺐ ﮔﺎﻭﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺻﻄﺒﻞ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺍﺯ ﺣﺮﻛﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﻛﻨﻴﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ
ﻣﺮﺍﺗﻌﻲ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﻣﺤﺮﻙ ﻧﻔﺦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﻊ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺑﺮﻭﺯ ﻧﻔﺦ ﺭﺍ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﻫﻴﺪ .
۲ . ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﺿﺪ ﻧﻔﺦ
ﻣﻮﺍﺩ ﺿﺪ ﻧﻔﺦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﺧﻮﺍﺭﻛﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﻛﻒ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﺷﻜﻤﺒﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ . ﻣﻮﺍﺩ ﻟﻴﭙﻴﺪﻱ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﻭ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺁﻧﻬﺎ
ﻭ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻛﻮﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎﻱ ﺑﺰﺍﻕ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺿﺪ ﻛﺎﻓﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ
ﻓﺸﺎﺭ ﺳﻄﺤﻲ ﻣﺎﻳﻌﺎﺕ ﺷﻜﻤﺒﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺿﺪ ﻧﻔﺦ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .
ﺩﺭ ﮔﺎﻭ ﭼﻨﺪ ﺩﺳﺘﻪ ﺩﺍﺭﻭﻱ ﺿﺪ ﻧﻔﺦ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺪﺍﻡ ﺻﺪ ﺩﺭ
ﺻﺪ ﻣﺆﺛﺮ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺭﻭﺵ ﻫﺎ
ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺮﻭﺯ ﻧﻔﺦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺭﻭﻧﺪ .
ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﭼﺮﺍﻧﻴﺪﻥ، ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻱ ﺿﺪ ﻧﻔﺦ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﭼﺮﺍﮔﺎﻩ
ﭘﺎﺷﻴﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺩﺍﺭﻭﻱ ﺿﺪ ﻧﻔﺦ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺭﻭﻏﻦ ﻫﺎﻱ
ﮔﻴﺎﻫﻲ ‏( ﺭﻭﻏﻦ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺭﺍﻛﻲ ‏) ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻋﻠﻮﻓﺔ ﻣﺮﺍﺗﻊ ﺍﺳﭙﺮﻱ ﻛﺮﺩ .
ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎﺭﻧﺪﮔﻲ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻏﻦ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺴﺖ . ﻣﻲ
ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻫﺮ 10 ﻛﻴﻠﻮ ﺁﺏ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺁﺑﺸﺨﻮﺭ ﺩﺍﻡ ﻫﺎ ، 200 ﮔﺮﻡ ﺭﻭﻏﻦ
ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮﺩ ﺗﺎ ﺩﺍﻡ ﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﭼﺮﺍ ﺍﺯﺁﻥ ﺑﺨﻮﺭﻧﺪ .
ﺍﮔﺮ ﮔﺎﻭﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﭼﺮﺍﮔﺎﻩ ﭘﺮﺧﻄﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﻭﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ
ﺑﻪ ﮔﺎﻭﻫﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﺿﺪ ﻧﻔﺦ ﺧﻮﺭﺍﻧﻴﺪ . ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ
ﺷﻴﺮﺩﻭﺷﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩ . ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻱ ﺿﺪ
ﻧﻔﺦ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺁﺏ ﺁﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﮔﺎﻭﻫﺎ ﺩﺍﺩ ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ
ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍﻱ ﻣﺮﻃﻮﺏ ﻛﻪ ﮔﺎﻭﻫﺎ ﺯﻳﺎﺩ ﺁﺏ ﻧﻤﻲ ﺧﻮﺭﺩﻧﺪ،
ﺑﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﺿﻤﻦ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻱ ﺿﺪ ﻧﻔﺦ ﺩﺭ ﭘﻠﺖ ﻫﺎﻱ
ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩ .
ﺁﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ
ﺁﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮﻩ ﻳﺎ ﺩﺭ ﭘﻠﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ 75 ﺗﺎ 100 ﻣﻴﻠﻲ
ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺼﺮﻑ ﻫﺮ ﺭﺃﺱ ﺩﺍﻡ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﻤﻼﺕ ﻧﻔﺦ
ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻴﻜﺮﻭﻓﻠﻮﺭ ﺷﻜﻤﺒﻪ ﺍﺛﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﺎﻥ ﻣﻮﻗﺘﻲ ﺍﺳﺖ . ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ ﺯﻳﺮﺍ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ . ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺑﺎ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺁﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺭﻙ ﺍﺳﺖ . ﺍﺛﺮ ﺁﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ
ﺧﻮﺭﺍﻛﻲ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ 14 ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺗﺎ 21
ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺑﺮﻭﺯ ﻧﻔﺦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ
ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺗﻌﺪﺍﺩﻱ ﺁﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺁﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻧﻔﺦ ﺭﺍ
ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮﻱ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﺮﺩ، ﺍﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺁﻧﺘﻲ
ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪﺕ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .
ﻣﻮﺍﺩ ﺿﺪ ﻛﻒ
ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻧﻔﺦ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻛﻒ ﺩﺭ ﺷﻜﻤﺒﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ
ﻳﻚ ﺭﻭﺵ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺁﻥ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻒ ﺑﺎ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﺿﺪ ﻛﻒ ﺍﺳﺖ . ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ
ﻛﺸﺶ ﺳﻄﺤﻲ ﻣﺎﻳﻊ ﺩﻭﺭﻥ ﺷﻜﻤﺒﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﻧﻔﺦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ
ﺷﻮﻧﺪ . ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﻛﺘﺎﻧﻮﻝ، ﻣﺎﻳﻌﺎﺕ ﺳﻴﻠﻴﺲ ﺩﺍﺭ،
ﻓﺴﻔﺎﺕ ﻫﺎﻱ ﺁﻟﻲ ﻭ ﭘﻮﻟﻮﻛﺴﺎﻟﻦ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ .
ﻛﭙﺴﻮﻝ ﻫﺎﻱ ﺿﺪ ﻧﻔﺦ ﺑﺎ ﺍﺛﺮ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪﺕ
ﻫﺮ ﻛﭙﺴﻮﻝ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً 150 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻃﻮﻝ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮﺹ
ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﺩﺭ ﮔﻠﻮﻱ ﺩﺍﻡ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺩﺭﻭﻥ ﺷﻜﻤﺒﻪ ﺩﺍﻡ
ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ .
ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﺍﻳﻦ ﻛﭙﺴﻮﻝ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ 80 ﺗﺎ 100 ﺭﻭﺯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ
ﻭﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻭﺍﺭﺩ ﻛﺮﺩﻥ ﮔﺎﻭ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﻊ، ﺑﻪ ﮔﺎﻭ ﺩﺍﺩﻩ
ﺷﻮﺩ . ﻛﭙﺴﻮﻝ ﺿﺪ ﻧﻔﺦ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﻭﺭﺓ ﺑﺮﻭﺯ ﻧﻔﺦ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ 100 ﺭﻭﺯ ﻃﻮﻝ ﺑﻜﺸﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻧﻔﺦ
ﮔﺎﻭ ﺩﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺳﺎﻝ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻳﺪ . ﺍﻳﻦ ﻛﭙﺴﻮﻝ ﻫﺎ ﻣﺮﮒ ﻧﺎﺷﻲ
ﺍﺯ ﻧﻔﺦ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩ 80 ﺩﺭﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ . ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﺎﺕ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ
ﺍﻧﺪ ﮔﺎﻭﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﭙﺴﻮﻝ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭﺯﻥ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺷﻴﺮﺷﺎﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻳﺎﻓﺖ . ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺍﻳﻦ ﻛﭙﺴﻮﻝ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﺎﻭﻫﺎﻱ
ﺯﻳﺮ 200 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﺩﺍﺩ .
ﺑﻠﻮﻙ ﻫﺎﻱ ﻧﻔﺦ
ﺑﻠﻮﻙ ﻫﺎﻱ ﻧﻔﺦ ﻳﺎ ﻟﻴﺴﺘﮕﺎﻩ ‏( ﻣﻜﺎﻥ ﻟﻴﺴﻴﺪﻥ‏) ، ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺮﺍﻱ
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺑﺮﻭﺯ ﻧﻔﺦ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺩﺍﻣﭙﺮﻭﺭﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺣﺎﻭﻱ
Teric12A23B ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻧﻔﺦ ﺩﺍﻡ
ﺍﺳﺖ . ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻧﻔﺦ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺩﺍﻡ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﻠﻮﻙ ﻫﺎ ﺭﺍ
ﻣﺼﺮﻑ ﻛﻨﺪ . ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﻜﺎﺕ ﺯﻳﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮﺩ :
- ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻠﻮﻙ ﻫﺎﻱ
ﻧﻔﺦ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻡ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﺸﻮﺩ .
- ﺑﻠﻮﻙ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻤﻊ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪ ﻭﻟﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻧﺰﺩﻳﻚ
ﺁﺑﺨﻮﺭﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻧﺪ . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﺑﻠﻮﻙ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﻣﺤﻠﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﮔﺎﻭﻫﺎ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﻣﻲ ﭼﺮﻧﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﻢ ﻣﺼﺮﻑ
ﺑﻠﻮﻙ ﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ .
- ﻫﺮ ﺑﻠﻮﻙ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﭼﻬﺎﺭ ﻳﺎ ﭘﻨﺞ ﺩﺍﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ .
ﻏﻠﺘﻚ ﻫﺎﻱ ﭼﺮﺧﺸﻲ ﻟﻴﺴﻴﺪﻥ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻏﻠﺘﻚ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﺸﺘﻲ ﺍﺯ ﻣﻼﺱ ﻃﺒﻲ ﻏﻮﻃﻪ ﻭﺭ
ﺍﺳﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .
ﮔﺎﻭ ﺑﻪ ﻣﻼﺱ ﺭﻭﻱ ﻏﻠﺘﻚ ﻟﻴﺲ ﻣﻲ ﺯﻧﺪ ﻭ ﻟﻴﺴﻴﺪﻥ ﺳﺒﺐ ﭼﺮﺧﻴﺪﻥ
ﻏﻠﺘﻚ ﺩﺭ ﺗﺸﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ . ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺯ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎ ﺩﻭﺍﻡ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ 140 ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻼﺱ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻠﻮﻙ،
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻟﻴﺴﻴﺪﻥ ﻏﻠﺘﻚ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮔﺎﻭ
ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺍﺭﺩ . ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ 2 ﺗﺎ3 ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻓﺼﻞ
ﻧﻔﺦ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ ﺍﺯ ﺁﺏ ﻭ ﻣﻼﺱ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ
ﮔﻴﺮﺩ ‏( 3 ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻼﺱ ﺑﻪ 5 ﻟﻴﺘﺮ ﺁﺏ‏) . ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺎﻳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ ﻛﻪ
ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻗﺮﺍﺭ
ﺩﺍﺩ ﺯﻳﺮﺍ ﻣﻮﺍﺩ ﺁﻥ ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ . ﺳﭙﺲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺗﺮﻳﻚ ‏( Teric‏)
ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮﺩ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺣﻴﻮﺍﻥ ﻣﻘﺪﺍﺭ 40 ﻣﻴﻠﻲ
ﻟﻴﺘﺮ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﺪ . ﺭﻏﺒﺖ ﺩﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﻼﺱ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺑﺨﺸﻴﺪ .
ﻏﻠﺘﻚ ﻫﺎﻱ ﭼﺮﺧﺸﻲ ﻟﻴﺴﻴﺪﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﻱ ﺩﻭﺑﺎﺭ ﭘﺮ ﻭ ﻫﺮ 2 ﻳﺎ 3
ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻚ ﺑﺎﺭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺸﻮﺋﻴﺪ .
ﻭﺍﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮﻥ
ﻭﺍﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻔﺦ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ . ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﮔﺎﻫﻲ
ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻣﺮﮒ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﻛﻠﺴﺘﺮﻳﺪﻳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﭘﺮﺧﻮﺭﻱ
ﺑﺎ ﻧﻔﺦ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ، ﺯﻳﺮﺍ ﻧﻔﺦ ﺧﻔﻴﻒ ﻭ ﻣﺰﻣﻦ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﮔﺎﻭ
ﺭﺍ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻣﺮﮒ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎ ﺑﻜﻨﺪ . ﺑﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ
ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﻣﺘﻌﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻛﺜﺮﻱ ﻫﺎﻱ ﻛﻠﺴﺘﺮﻳﺪﻳﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻧﻔﺦ
ﺩﺧﺎﻟﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ . ﻟﺬﺍ ﻫﻤﻪ ﮔﺎﻭﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ
ﻛﻠﺴﺘﺮﻳﺪﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻭﺍﻛﺴﻦ ‏( 5 ﺩﺭ 1 ‏) ﻳﺎ ‏(7 ﺩﺭ 1‏) ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻓﺼﻞ
ﺑﺮﻭﺯ ﻧﻔﺦ ﻭﺍﻛﺴﻴﻨﻪ ﺷﻮﻧﺪ
منبع : صبور خیر محمد زاده |نفخ
برچسب ها : ﺑﺮﻭﺯ ,ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ,ﺑﺮﺍﻱ ,ﺷﮑﻤﺒﻪ ,ﻣﻮﺍﺩ ,ﺗﻮﺍﻥ ,ﺁﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ,ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ,ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺑﺮﻭﺯ ,ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺵ ,ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻋ

فروشگاه

لینک عضویت در کانال تلگرام

عضویت در گروه تلگرام جوک کلیپ عکس


کانال تلگرام

جدیدترین مطالب

تبلیغات

  • دانلود آهنگ